Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

793 75 1234      

 

 

Zapraszamy uczniów klas II gimnazjum na dodatkowe zajęcia z matematyki w roku szkolnym 2017/2018.

Istnieje możliwość skorzystania tylko z zajęć grupowych.

Grupy tworzone są osobno dla każdej z klas, dzięki czemu na zajęciach tłumaczony jest bieżący materiał z zajęć szkolnych. Pomagamy w odrabianiu prac domowych, przygotowaniu do kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych.  Z nami szybko nadrobisz zaległości i bez problemu zrozumiesz nowy materiał. 

Na zajęciach uczeń zapoznaje się z niezbędną teoretyczną i praktyczną wiedzą wymaganą na egzaminie w III klasie gimnazjum. System powtórek po każdych zajęciach oraz testów kontrolnych po każdym przerobionym dziale sprawia, że matematyka staje się naprawdę prosta!

Zajęcia dla grup (4-8 osób) obejmują około 90 - 100 godzin lekcyjnych (w zależoności od posiadanych umiejętności danej grupy) Lekcje odbywają się średnio raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne - od września 2017 do 30 czerwca 2018.

Zajęcia  można rozpocząć w późniejszym terminie niż we wrześniu (o ile będą wolne terminy).

 

Uwaga!!!
Utwórz własną grupę (z kolegami i koleżankami z klasy) i skorzystaj z promocji czytaj więcej...

 

Gwarantujemy:

  1.  Wysoki poziom nauczania;
  2.  Sprawdziany/kartkówki kontrolne;
  3.  Prace domowe;
  4.  Bezpłatne materiały dydaktyczne;
  5.  Zajęcia w grupach maksymalnie 8 osobowych;
  6.  Stałe terminy zajęć dostosowane do potrzeb wszystkich uczniów.

 

Masz pytania - dzwoń: 793 75 1234