Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

793 75 1234      

 

Kurs gimnazjalny z matematyki jest skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum zdających egzamin gimnazjalny w kwietniu 2019 roku.

Istnieje możliwość skorzystania tylko z zajęć grupowych.

To zajęcia kładące nacisk na zastosowaniu teorii w praktyce. Naszym celem jest powtórzenie materiału wymaganego na teście gimnazjalnym za pomocą nauki technik rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych: zadań zamkniętych (testy wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, zadania wielokrotnego wyboru, zadania z luką, zadania na dobieranie, zadania typu prawda/fałsz) oraz zadań otwartych.

System powtórek po każdych zajęciach oraz testów kontrolnych po każdym przerobionym dziale sprawia, że matematyka staje się naprawdę prosta!

Zajęcia dla grup (4-8 osób) obejmują około 90 - 100 godzin lekcyjnych (w zależoności od posiadanych umiejętności danej grupy) Lekcje odbywają się średnio raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne - od września 2017 do 30 czerwca 2018.
Po egzaminie gimnazjalnym (termin zawsze przypada pod koniec kwietnia) uczniowie przerabiają tematy przewidziane w pierwszych dniach szkoły średniej.

Zajęcia  można rozpocząć w późniejszym terminie niż we wrześniu (o ile będą wolne terminy).

 

Uwaga!!!
Utwórz własną grupę (z kolegami i koleżankami z klasy) i skorzystaj z promocji czytaj więcej...

 

  Gwarantujemy:

  1.  Wysoki poziom nauczania;
  2.  Próbne egzaminy gimnazjalne;
  3.  Sprawdziany/kartkówki kontrolne;
  4.  Prace domowe;
  5.  Praca na arkuszach dostosowanych do aktualnych wymagań gimnazjlanych;
  6. Bezpłatne materiały dydaktyczne;
  7.  Zajęcia w grupach maksymalnie 8 osobowych;
  8.  Stałe terminy zajęć dostosowane do potrzeb wszystkich uczniów.

 

Masz pytania - dzwoń: 793 75 1234