Klasa VIII

Zajęcia z matematyki skierowane do uczniów ósmych klas szkoły podstawowej zdających egzamin 25 maja 2022 roku, to lekcje kładące nacisk na zastosowaniu teorii w praktyce.

Naszym celem jest powtórzenie materiału wymaganego na teście ósmoklasisty za pomocą nauki technik rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych: zadań zamkniętych (testy wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, zadania wielokrotnego wyboru, zadania z luką, zadania na dobieranie, zadania typu prawda/fałsz) oraz zadań otwartych.

System powtórek po każdych zajęciach oraz testów kontrolnych po każdym przerobionym dziale sprawia, że matematyka staje się naprawdę prosta!

Istnieje możliwość skorzystania tylko z zajęć grupowych.

 

Zajęcia dla grup (4 – 8 osobowych) obejmują 120 godzin lekcyjnych Lekcje odbywają się średnio raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne – od września do 30 czerwca.
Po egzaminie ósmoklasisty (termin zawsze przypada w kwietniu) uczniowie przerabiają tematy przewidziane w pierwszych dniach szkoły średniej.

Zajęcia można rozpocząć w późniejszym terminie niż we wrześniu (o ile będą wolne terminy).

Utwórz własną grupę z kolegami i koleżankami z klasy i skorzystaj z promocji czytaj więcej…

 

 
Masz pytania? Dzwoń!
793 75 1234