Maturzyści

Zajęcia maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym skierowane są do uczniów klas maturalnych zdających egzamin dojrzałości 5 maja 2022 roku.

Lekcje mają na celu kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki. Podczas zajęć gruntownie tłumaczony jest materiał obowiązujący na egzaminie maturalnym. Przygotowujemy zarówno do poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Istnieje możliwość skorzystania tylko z zajęć grupowych.

Zajęcia maturalne z matematyki na poziomie podstawowym to zajęcia kładące nacisk na umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu matury podstawowej: zadań zamkniętych, zadań otwartych krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.  Na zajęciach uczeń zapoznaje się z niezbędną teoretyczną wiedzą (definicje, twierdzenia, wzory) prezentowaną jako narzędzie do rozwiązywania zadań. System powtórek po każdych zajęciach oraz testów kontrolnych po każdym przerobionym dziale sprawia, że matematyka nie dość, że staje się prosta to także logiczna i zrozumiała.

 

Zajęcia na poziomie podstawowym dla grup (4 – 8 osób) obejmują 160 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w tygodniu po  2 – 3 godziny (5 godz. tygodniowo)  – od września do 30 kwietnia.

Utwórz własną grupę z kolegami i koleżankami z klasy i skorzystaj z promocji czytaj więcej…

 

Zajęcia maturalne z matematyki na poziomie rozszerzonym to zajęcia kładące nacisk na umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywaniu zadań z zakresu zarówno matury podstawowej, jak i rozszerzonej.

Na zajęciach uczeń wykorzystuje wiedzę teoretyczną w zastosowaniu jej do rozwiązywania różnorodnych typów zadań.

 

Zajęcia na poziomie rozszerzonym dla grup (4 – 8 osób) obejmują 192 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (6 godz. tygodniowo) – od września do 30 kwietnia..

Utwórz własną grupę z kolegami i koleżankami z klasy i skorzystaj z promocji czytaj więcej…

 

  Gwarantujemy:

✔  Wysoki poziom nauczania

✔  Próbne matury

Praca na arkuszach dostosowanych do aktualnych wymagań maturalnych

Bezpłatne materiały dydaktyczne (w tym tablice matematyczne)

Zajęcia w grupach maksymalnie 8-osobowych

Stałe terminy zajęć dostosowane do potrzeb wszystkich uczniów

 
Masz pytania? Dzwoń!
793 75 1234