O szkole

Szkoła Matematyki
AKADEMIA PITAGORASA

to placówka zajmująca się edukacją matematyczną na etapie szkoły podstawowej (klasy 4-8) oraz szkoły średniej (liceum, technikum).

AKADEMIA PITAGORASA  powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie wielu osób, dla których dobre wykształcenie matematyczne jest niezbędną podstawą nie tylko do studiowania różnych dyscyplin, ale także sprawnego i satysfakcjonującego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Polski system oświaty tylko w niewielkim stopniu jest w stanie zaspokoić te potrzeby. Wiele czynników, wśród nich upowszechnienie wykształcenia Polaków na poziomie średnim, sprawiło, że szkoły ogólnokształcące na wszystkich etapach edukacyjnych realizują „niezwykle ubogą” podstawę programową z matematyki. Dodatkowo niewielka liczba godzin matematyki w szkołach, przepełnienie klas, mnogość obowiązków biurokratycznych spoczywających na nauczycielach to czynniki, które nie sprzyjają gruntownej nauce ani tak koniecznej w przypadku nauczania matematyki  indywidualizacji procesu kształcenia.

Środowiska akademickie od dłuższego czasu „biją na alarm” w sprawie słabego przygotowania kandydatów na studia w zakresie nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki. Organizowane dla studentów pierwszego roku kierunków ścisłych „zajęcia wyrównawcze” z matematyki to jedynie doraźne działania, które, wobec deficytów nagromadzonych przez kilkanaście lat powszechnej edukacji, nie mogą przynieść trwałych efektów.  Obserwujemy zjawisko narastającej liczby niezawinionych niepowodzeń na pierwszym roku studiów, bądź unikanie tych niepowodzeń poprzez wybór przez młodzież kierunków humanistycznych.  Niestety, druga opcja jedynie opóźnia o kilka lat przeżywanie niepowodzeń przez młodych ludzi, tym razem związanych z bezskutecznym poszukiwaniem pracy… A przecież nie ma żadnego racjonalnego powodu, by tak mało Polaków chciało studiować nauki ścisłe. Z wielu międzynarodowych badań wynika, że jako Słowianie jesteśmy dobrze predysponowani do uczenia się przedmiotów ścisłych. Niestety zbyt wielu polskich uczniów już na wczesnych etapach edukacji traci  zainteresowanie uczeniem się matematyki, choć w pierwszych dniach nauki maluchy w zdecydowanej większości wolą „liczyć” niż „pisać”.  Ważne jest zatem uchwycenie momentu, w którym dziecko zaczyna się wycofywać, po którym w krótkim czasie wchodzi w fazę utrwalania niechęci do matematyki. Problem dotyczy zarówno dzieci mających trudności z uczeniem się tego przedmiotu, jak i uczniów zdolnych, którzy często tracą zapał, by rozwijać swoje naturalne predyspozycje. Znaczącą grupę stanowią uzdolnieni uczniowie z „syndromem nieadekwatnych osiągnięć”. Jest bardzo prawdopodobne, że nie znajdują oni wokół siebie wystarczającego wsparcia.

MY POSTANOWILIŚMY TO ZMIENIĆ!

Wierzymy, że każdy może, a nawet powinien, nauczyć się matematyki w takim stopniu, jaki będzie odpowiadał jego teraźniejszym i przyszłym potrzebom oraz życiowym aspiracjom. Trzeba tylko wcześnie o to zadbać i stworzyć młodemu człowiekowi odpowiednie warunki. Nadrzędnym celem naszej szkoły jest kompleksowe, nowoczesne i skuteczne nauczanie matematyki na wymienionych wyżej etapach edukacji. Dla realizacji tej misji grupa doświadczonych nauczycieli matematyki opracowała spójny program nauczania matematyki z wyodrębnionym podziałem na etapy edukacyjne (szkoła podstawowa i średnia).

Plebiscyt Orły Kształcenia

Akademia Pitagorasa Szkoła Matematyki została laureatem plebiscytu ORŁY KSZTAŁCENIA 2018! Jesteśmy jedyną Szkołą z Nowego Sącza, która uzyskała ten tytuł (z zakresu edukacji szkolnej). W rankingu wyprzedziliśmy ponad 41 tysięcy firm z całej Polski z branży edukacyjnej (spośród niecałych 42 tysięcy). Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom/rodzicom, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” do tego sukcesu.